+420 558 111 789
/
ZAVOLEJTE
NÁM
Úvod
O společnosti
Služby
Aktuality
Kontakty
Úvod / Analýza

Analýza

Interim management.
Jedná se o dočasnou spolupráci externího manažera s vedením podniku na řešení problémů indikovaných finanční analýzou (odbyt, potřeba kapitálu, optimalizace zásob, optimalizace kapitálové struktury, provozní financování, atd.). Spolupráce trvá od 0,5 roku do 3 let a je vyhodnocována po dosažení cílové hodnoty určitého definovaného ukazatele.
Často je spolupráce IM spojena se zavedením fungujícího plánování a reportingu (popř. controllingu).
Interim manažer vnáší do hospodaření podniku nezávislý pohled, odborné znalosti na bázi manažerského řízení a controllingu.

Přidanou hodnotou Interim Managementu je odstranění vnitřních slabých stránek ve finančním a manažerském řízení podniku, což vede k posílení konkurenčních výhod na trhu. Zvyšováním ROE dochází k zhodnocování kapitálu vlastníků a růstu hodnoty firmy.
Interim Management rovněž obstarává finanční služby při omezeném bankovním financování.

Věříme, že tato nabídka spolupráce bude pro naše partnery zajímavá a těšíme se na spolupráci!

Následující aplikace Vám umožňuje rychle a jednoduše ověřit stav Vaší společnosti a zvážit možnosti, jak v ní dále postupovat například s využitím Interim managementu.

Vstupy

ROZVAHAVÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
 Běžný rok 
Vlastní kapitál 
Aktiva celkem 
Stálá aktiva 
Oběžná aktiva 
Zásoby 
Krátkodobé pohledávky 
Finanční majetek 
Cizí zdroje celkem 
Dlouhodobé závazky 
Krátkodobé závazkyMinulý rok
Krátkodobé bank.úvěry
Dlouhodobé bank.úvěry
Rezervy 
Celkové dluhy 
 Běžný rok
Výnosy (tržby) celkem
Odpisy
Nákladové úroky
Provozní hospod.výsledek
Finanční hospod.výsledek
Zisk před úroky a daněmi EBIT
Zisk před zdaněním EBT
Daň z příjmu
Zisk po zdanění EAT
Sazba daně z příjmu%
PopisUkazatelHodnotaIB body 
Rentabilita aktivROA300.00%6.00 
Rentabilita vlastn.kap.ROE100.00%2.02 
Provozní pohotová likv.PPL21.67 
Krytí zásob prac.kap.KZPK-1-1.43 
Krytí dluhů peněžními tokyKDPT26.67 
Úrokové krytíUK31.20 IB = 39
BLAHOPŘEJEME! Hospodaření Vašeho podniku je pravděpodobně OK. Pokud IB>2.0 , je Váš podnik ve výborné kondici!
MADE BY
Všechna práva vyhrazena
GB Capital a.s. 2013-2015
Vyrobilo studio ELINE web s.r.o.
RYCHLÝ KONTAKT
GB Capital a.s., Dvořákova 729,
Frýdek-Místek, PSČ 738 01

mobil Mobil / 774 434 000
telefon Telefon / 558 111 789
email Email / info@gbic.cz
www WWW / www.gbic.cz
facebook